Планетата в края на времето (fb2)

Фредерик Пол Переводчик: Георги Стоянов
Планетата в края на времето [bg] 1487K, 333 с.
издано в 2001 г. Бард
Добавлена: 17.10.2015

Аннотация

Желание да създава
Уон-Ту е най-старият, най-силен интелект на Вселената.
Огромно същество, което си играе със звездните системи, както децата си играят със стъклени топчета. Материята заема такава нищожна част от съзнанието му, че хората са напълно извън неговото внимание. Но дори Уон-Ту може да се чувства самотен, затова той създава за компания копия на себе си… Което поражда сериозни проблеми!
Впечатления о книге:  

X